Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Ondernemen is topsport

Als ondernemer in een sterk competitieve markt wilt u snel inspelen op veranderende omstandigheden. Beslissingen nemen. Snel en doeltreffend handelen. Om de kansen die zich voordoen met beide handen te kunnen aangrijpen. Dat verwacht u ook van uw advocaat. Winnaars kiezen winnaars. Wij ontmoeten u graag.

Actueel

augustus - Als het niet goed gaat met uw onderneming, is het uiteraard verstandig om tijdig maatregelen te treffen. Als een bestuurder te lang wacht met ingrijpen, kan dit niet alleen tot een faillissement leiden, maar ook tot zijn aansprakelijkheid voor de schade. En kunt u een arbeidsdeskundige aansprakelijk stellen voor loonsanctie bij re-integratie? Het hof Den Haag oordeelde recent van wel.

Download hier al onze whitepapers